Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48543
Title: Dạy các biện pháp tu từ so sánh, nhân hóa, ẩn dụ, hoán dụ theo hướng tích hợp trong chương trình Ngữ Văn lớp 6, lớp 7 Trung học cơ sở : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10
Authors: Đỗ, Việt Hùng, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Vân Anh
Keywords: Phương pháp dạy học;Ngữ văn;Lớp 7;Lớp 6;Biện pháp tu từ
Issue Date: 2010
Publisher: ĐHGD
Abstract: 115 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học (Bộ Ngữ Văn) -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về hoạt động giảng dạy các biện pháp tu từ: so sánh, nhân hóa, ẩn dụ, hoán dụ theo hướng tích hợp. Khảo sát, đánh giá nội dung dạy học các biện pháp tu từ chương trình môn Ngữ văn lớp 6, lớp 7 trong nhà trường trung (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48543
Appears in Collections:UEDU - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000241_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.14 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.