Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48660
Title: Xây dựng hệ thống bài tập chương cân bằng và chuyển động của vật rắn" trong chương trình sách giáo khoa vật lý 10 trung học phổ thông theo tiếp cận hệ thống : Luận văn ThS. Giáo dục học : 60 14 10"
Authors: Đặng, Xuân Hải, Người hướng dẫn
Lã, Thị Thu Hoài
Keywords: Chương trình giảng dạy;Phương pháp dạy học;Sách giáo khoa;Vật lý lớp 10;Bài tập
Issue Date: 2008
Publisher: Khoa Sư phạm
Abstract: 73 tr. + CD-Rom + tóm tắt
Giới thiệu một số tiếp cận cơ bản trong lý luận dạy học, dạy học hiện đại về việc tổ chức hoạt động nhận thức của học sinh trong việc dạy học vật lý, về bài tập vật lý, dạy học thông qua bài tập vật lý và lý thuyết hệ thống, tiếp cận hệ thống và điều khiển (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS Lý luận và phương pháp dạy học (Bộ môn Vật lý) -- Khoa Sư phạm. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48660
Appears in Collections:UEDU - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01708_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.88 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.