Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48661
Title: Sử dụng phần mềm Cabri II plus theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh trong dạy học giải toán phần phép đối xứng trục và phép vị tự" lớp 11 trung học phổ thông : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10"
Authors: Nguyễn, Chí Thành, Người hướng dẫn
Nguyễn, Đức Thắng
Keywords: Giải toán;Phương pháp dạy học;Phần mềm Cabri II Plus;Trung học phổ thông
Issue Date: 2008
Publisher: Khoa Sư phạm
Abstract: Luận văn ThS Lý luận và phương pháp dạy học (Bộ môn Toán) -- Khoa Sư phạm. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
113 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Hệ thống hóa một số khía cạnh cơ bản của tư tưởng tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh trong dạy học giải toán, liên quan đến nội dung phép đối xứng trục và phép vị tự" có sự hỗ trợ của phần mềm Cabri II Plus. Đồng thời làm rõ vấn đề sử dụng công n (...)"
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48661
Appears in Collections:UEDU - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01707_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 4.05 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.