Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Quang Báu, Người hướng dẫn
dc.contributor.authorNguyễn, Trường Giang
dc.date.accessioned2017-05-17T09:20:30Z-
dc.date.available2017-05-17T09:20:30Z-
dc.date.issued2008
dc.identifier.degreecodeV_L0_01704
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48664-
dc.description.abstract73 tr. + CD-Rom + tóm tắt
dc.description.abstractXây dựng các luận đề cơ bản của vật lý thống kê và dùng các luận đề đó để xây dựng các kiến thức của nhiệt học và giải thích các kết quả của nhiệt học. Từ đó trình bày phương pháp, cách thức bao gồm các tiến trình, các bước giảng dạy nội dung nhiệt học cho (...)
dc.description.abstractElectronic Resources
dc.description.abstractLuận văn ThS Giáo dục học -- Khoa Sư phạm. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
dc.publisherKhoa Sư phạm
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Lý luận và Phương pháp dạy học (Full)
dc.subjectTrường trung học phổ thông
dc.subjectVật lý
dc.subjectChương trình giảng dạy
dc.subjectNhiệt học
dc.subjectPhương pháp dạy học
dc.titleSử dụng phương pháp vật lý thống kê nhằm nâng cao hiệu quả dạy học nội dung nhiệt học trong chương trình vật lý phổ thông hiện hành cho học sinh khối chuyên vật lý : Luận văn ThS. Giáo dục học : 60 14 10
dc.typeThesis
Appears in Collections:UEDU - Master Theses


 • V_L0_01704_Noi_dung.pdf
  • Size : 2,03 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Quang Báu, Người hướng dẫn
  dc.contributor.authorNguyễn, Trường Giang
  dc.date.accessioned2017-05-17T09:20:30Z-
  dc.date.available2017-05-17T09:20:30Z-
  dc.date.issued2008
  dc.identifier.degreecodeV_L0_01704
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48664-
  dc.description.abstract73 tr. + CD-Rom + tóm tắt
  dc.description.abstractXây dựng các luận đề cơ bản của vật lý thống kê và dùng các luận đề đó để xây dựng các kiến thức của nhiệt học và giải thích các kết quả của nhiệt học. Từ đó trình bày phương pháp, cách thức bao gồm các tiến trình, các bước giảng dạy nội dung nhiệt học cho (...)
  dc.description.abstractElectronic Resources
  dc.description.abstractLuận văn ThS Giáo dục học -- Khoa Sư phạm. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
  dc.publisherKhoa Sư phạm
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Lý luận và Phương pháp dạy học (Full)
  dc.subjectTrường trung học phổ thông
  dc.subjectVật lý
  dc.subjectChương trình giảng dạy
  dc.subjectNhiệt học
  dc.subjectPhương pháp dạy học
  dc.titleSử dụng phương pháp vật lý thống kê nhằm nâng cao hiệu quả dạy học nội dung nhiệt học trong chương trình vật lý phổ thông hiện hành cho học sinh khối chuyên vật lý : Luận văn ThS. Giáo dục học : 60 14 10
  dc.typeThesis
  Appears in Collections:UEDU - Master Theses


 • V_L0_01704_Noi_dung.pdf
  • Size : 2,03 MB

  • Format : Adobe PDF