Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48722
Title: Phát triển đội ngũ giáo viên các trường trung học phổ thông Thành phố Nam Định theo chuẩn nghề nghiệp : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05
Authors: Nguyễn, Văn Lê , người hướng dẫn
Trần, Thị Thu Trang
Keywords: Giáo dục học;Quản lý giáo dục;Giáo viên;Chuẩn nghề nghiệp
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHGD
Abstract: 114 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Quản lý giáo dục -- Trường đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Hệ thống hoá những vấn đề lý luận về phát triển đội ngũ giáo viên THPT theo chuẩn nghề nghiệp. Đánh giá thực trạng về đội ngũ giáo viên THPT và phát triển đội ngũ giáo viên trường THPT thành phố Nam Định theo chuẩn nghề nghiệp. Đề xuất những biện pháp phát (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48722
Appears in Collections:UEDU - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001695_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.27 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.