Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48728
Title: Quản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường trung học cơ sở Lê Quý Đôn, huyện Ý Yên, Nam Định trong bối cảnh hiện nay : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05
Authors: Trần, Quốc Thành , người hướng dẫn
Hoàng, Khắc Tiệp
Keywords: Quản lý giáo dục;Trung học cơ sở;Giáo dục tiểu học;Ý Yên;Hoạt động bồi dưỡng
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHGD
Abstract: 99 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Quản lý giáo dục -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Xác định cơ sở lý luận về quản lý hoạt động bồi dưỡng Học sinh giỏi (HSG) ở trường Trung học cơ sở (THCS). Phân tích, đánh giá thực trạng bồi dưỡng học sinh giỏi và quản lý hoạt động bồi dưỡng HSG ở trường THCS Lê Quý Đôn, huyện Ý Yên, Nam Định. Đề xuất mộ (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48728
Appears in Collections:UEDU - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001667_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.21 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.