Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48736
Title: Quản lý công tác giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh ở Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt - Hà Nội: Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05
Authors: Đinh, Thị Kim Thoa, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Quỳnh Anh
Keywords: Quản lý giáo dục;Kỹ năng sống;Giáo dục tiểu học;Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh;Hà Nội
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHGD
Abstract: 111 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Quản lý giáo dục -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Nghiên cứu lí luận của việc quản lí giáo dục kĩ năng sống (GDKNS) cho học sinh tiểu học thông qua hoạt động Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Khảo sát, đánh giá thực trạng việc GDKNS và các biện pháp quản lí GDKNS thông qua hoạt động Đội thiếu niên ti (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48736
Appears in Collections:UEDU - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001262_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.53 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.