Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Thị Ngọc Bích-
dc.contributor.authorNguyễn, Trường Giang-
dc.date.accessioned2017-05-17T09:41:10Z-
dc.date.available2017-05-17T09:41:10Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationNguyễn, T. G. (2015). Quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh ở các trường tiểu học quận Phú Nhuận thành phố Hồ Chí Minh. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode05050002462-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/49353-
dc.description.abstractChương 1: Cơ sở lý luận của quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh. Chương 2: Thực trạng quản lý hoạt động dạy học môn tiếng Anh ở các trường Tiểu học quận Phú Nhuận. Chương 2: Thực trạng quản lý hoạt động dạy học môn tiếng Anh ở các trường tiểu học quận Phú Nhuận. Chương 3: Một số biện pháp quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh ở các trường Tiểu học quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.-
dc.format.extent126 tr.-
dc.language.isovi-
dc.publisherĐHGD-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Quản lý Giáo dục (Full)-
dc.titleQuản lý hoạt động dạy học tiếng Anh ở các trường tiểu học quận Phú Nhuận thành phố Hồ Chí Minh-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:UEDU - Master Theses


 • 05050002462.pdf
  • Size : 1,61 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Thị Ngọc Bích-
  dc.contributor.authorNguyễn, Trường Giang-
  dc.date.accessioned2017-05-17T09:41:10Z-
  dc.date.available2017-05-17T09:41:10Z-
  dc.date.issued2015-
  dc.identifier.citationNguyễn, T. G. (2015). Quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh ở các trường tiểu học quận Phú Nhuận thành phố Hồ Chí Minh. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode05050002462-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/49353-
  dc.description.abstractChương 1: Cơ sở lý luận của quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh. Chương 2: Thực trạng quản lý hoạt động dạy học môn tiếng Anh ở các trường Tiểu học quận Phú Nhuận. Chương 2: Thực trạng quản lý hoạt động dạy học môn tiếng Anh ở các trường tiểu học quận Phú Nhuận. Chương 3: Một số biện pháp quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh ở các trường Tiểu học quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.-
  dc.format.extent126 tr.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherĐHGD-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Quản lý Giáo dục (Full)-
  dc.titleQuản lý hoạt động dạy học tiếng Anh ở các trường tiểu học quận Phú Nhuận thành phố Hồ Chí Minh-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:UEDU - Master Theses


 • 05050002462.pdf
  • Size : 1,61 MB

  • Format : Adobe PDF