Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBùi, Minh Hiền, người hướng dẫn
dc.contributor.authorLê, Minh Đức
dc.date.accessioned2017-05-17T09:54:10Z-
dc.date.available2017-05-17T09:54:10Z-
dc.date.issued2016
dc.identifier.degreecode05050002537
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/49861-
dc.description.abstract109 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
dc.description.abstractLuận văn ThS. Quản lý giáo dục: 60 14 01 14 -- Trường đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
dc.publisherĐHGD
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Quản lý Giáo dục (Full)
dc.titleQuản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường Tiểu học xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định theo hướng tiếp cận phát triển năng lực học sinh : Luận văn ThS. Khoa học giáo dục: 60 14 01
Appears in Collections:UEDU - Master Theses


 • 02050002537.pdf
  • Size : 1,34 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorBùi, Minh Hiền, người hướng dẫn
  dc.contributor.authorLê, Minh Đức
  dc.date.accessioned2017-05-17T09:54:10Z-
  dc.date.available2017-05-17T09:54:10Z-
  dc.date.issued2016
  dc.identifier.degreecode05050002537
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/49861-
  dc.description.abstract109 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
  dc.description.abstractLuận văn ThS. Quản lý giáo dục: 60 14 01 14 -- Trường đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
  dc.publisherĐHGD
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Quản lý Giáo dục (Full)
  dc.titleQuản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường Tiểu học xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định theo hướng tiếp cận phát triển năng lực học sinh : Luận văn ThS. Khoa học giáo dục: 60 14 01
  Appears in Collections:UEDU - Master Theses


 • 02050002537.pdf
  • Size : 1,34 MB

  • Format : Adobe PDF