Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/49880
Title: Dạy học khám phá chủ đề ứng dụng của đạo hàm ở trường trung học phổ thông: Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 01 11
Authors: Nguyễn, Chí Thành, người hướng dẫn
Lê, Thị Bích Xuyên
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học giáo dục
Abstract: 90 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học (Bộ môn Toán) -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/49880
Appears in Collections:UEDU - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 05050001789_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.37 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.