Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/49920
Title: Phát triển đội ngũ nữ cán bộ quản lý các trường đại học Y Việt Nam theo quan điểm bình đẳng giới : Luận án TS. Giáo dục học: 62 14 05 01
Authors: Nguyễn, Võ Kỳ Anh
Đặng, Bá Lãm
Lương, Hoài Nga
Keywords: Quản lý giáo dục;Cán bộ quản lý;Phát triển đội ngũ;Bình đẳng giới;Cán bộ nữ
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHGD
Citation: Lương, H. N. (2012). Phát triển đội ngũ nữ cán bộ quản lý các trường đại học Y Việt Nam theo quan điểm bình đẳng giới. Luận án tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Nghiên cứu các vấn đề lý luận phát triển đội ngũ nữ cán bộ quản lý (CBQL) các trường đại học (ĐH) nói chung và đội ngũ nữ CBQL các trường ĐH Y ở nước ta nói riêng theo lý thuyết phát triển nguồn nhân lực và quan điểm bình đẳng giới. Phân tích, đánh giá thự (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/49920
Language: vi
Format Extent: 229 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Appears in Collections:UEDU - Dissertations

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001379_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 5.29 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.