Search

Current filters:

Search

Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Mỹ Hạnh;  Advisor: Lê, Quang Minh (2014)

 • Cung cấp một cái nhìn tổng quan về quy trình xây dựng một dự án thư viện điện tử. Đầu tư ứng dụng Công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, các bước xây dựng dự án. Phân tích, đánh giá những tồn tại, hạn chế khi sử dụng thư viện truyền thống trong trường Tiểu học và Trung học hiện nay. Sự cần thiết phải xây dựng thư viện điện tử đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh.  Xu thế phát triển thư viện điện tử phục vụ đào tạo.  Đề xuất xây dựng dự án thư viện điện tử cho các trường Trung học phổ thông và tiểu học tại thành phố Hà Nội.

 • Book; Book chapter; Dataset


 • Authors: The-Anh Pham , Hong-Ha Le, Nang-Toan Do (2014)

 • This paper presents a new approach to address the problem of offline handwritten signature verification. In contrast to many existing systems, we are interested in making soft decision rather than a purely binary classification for the signatures under verification. To accomplish this goal, we incorporate both types of features: finer intensity-based features and global geometry-based features. Particularly, the finer features are computed for every sample point of a signature using histogram of intensities, and the geometry-based features are extracted using an adaptation of the shape context descriptor. One of the advantages of our approach is that the extracted features are very robust to noise, rotation and scaling change without heavily relying on any complicated pre-processing...

 • Book; Book chapter; Dataset


 • Authors: Lê Quang Minh, Lê Khánh Dương, Nguyễn Anh Khiêm (2014)

 • Bài báo này trình bày những phương pháp dự phòng bảo vệ nhằm đảm bảo độ tin cậy của hệ thống tính toán. Nội dung chính của bài báo là phân tích độ tin cậy của các hệ thống với các phần tử cấu thành không phục hồi, trình bày phương pháp tính độ tin cậy của hệ thống dựa trên cấu trúc của nó. Trong bài báo trình bày 3 phương pháp: dự phòng tĩnh, dự phòng chủ động, dự phòng tích cực như là sự kết hợp giữa dự phòng tĩnh và dự phòng chủ động. Đã áp dụng 3 phương pháp này vào một cấu hình hệ thống phân cấp cụ thể (Hierarchical Computing Systems), qua đó rút ra bài học kinh nghiệm trong việc lựa chọn phương pháp dự phòng đảm bảo độ tin cậy của hệ thống.

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn Minh Phúc (2014)

 • Luận văn được trình bày theo bố cục gồm 3 chương như sau:  Chương I: Giới thiệu trung tâm chỉ đạo tuyến và bài toán chiến lược phát triển CNTT. Chương này tập trung vào giới thiệu Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến, vai trò và mục tiêu phát triển của Trung tâm, sự cần thiết phải xây dựng chiến lược phát triển CNTT tại Trung tâm.  Chương II: Phương pháp luận xây dựng chiến lược phát triển công nghệ thông tin. Chương này tập trung vào lý thuyết về chiến lược, xây dựng chiến lược trong tổ chức và phương pháp luận về xây dựng chiến lược phát triển CNTT cho tổ chức.  Chương III: Xây dựng chiến lược phát triển công nghệ thông tin cho Trung tâm Chỉ đạo tuyến. Chương này dựa trên phương pháp luận từ chương II để xây dựng chiến lược phát triển CNTT cho Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuy...

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn Thị Hòa (2014)

 • luận văn có những nội dung như sau:  Luận văn tổng hợp lý thuyết về kiểm thử phần mềm và kiểm thử tự động - một giải pháp góp phần nâng cao năng suất, chất lượng hoạt động kiểm thử phần mềm.  Luận văn mô tả phương pháp kiểm thử hướng dữ liệu và phương pháp kiểm thử hướng từ khóa. Nền tảng lý thuyết này sẽ được thử nghiệm trong luận văn này.  Luận văn đã mô tả từng bước quá trình áp dụng kiểm thử hướng dữ liệu và hướng từ khóa vào kiểm thử một hệ thống trong thực tế, góp phần giảm chi phí việc kiểm thử một số sản phẩm phần mềm. Cấu trúc của luận văn Với mục tiêu xây dựng giải pháp tự động hóa cho kiểm thử hồi qui, luận văn được chia làm bốn chương: Chương I: Tổng quan kiểm thử tự động Chương này giới thiệu về khái niệm kiểm thử, kiểm thử tự động, vai trò và lợi ích khi ứng ...

 • Thesis


 • Authors: Phạm Tùng Dương (2014)

 • Các dịch vụ điện toán đám mây ngày càng phổ biến và đang dần trở thành một một mô hình cung cấp dịch vụ Công nghệ thông tin mới và tiện lợi cho người dùng. Ở góc độ của những người xây dựng dịch vụ trên nền điện toán đám mây thì bên cạnh những thách thức kĩ thuật cần giải quyết thì việc cung cấp dịch vụ như thế nào cho hiệu quả với mức độ qui mô đầu tư, mang nhiều giá trị mới đến cho khách hàng thông qua những dịch vụ được cung cấp chất lượng, có độ ổn định cao cũng là một vấn đề cần giải quyết. Trong khuôn khổ luận văn này, tôi sẽ trình bày một cách tiếp cận về quản lý dịch vụ Công nghệ thông tin trên nền điện toán đám mây sử dụng bộ công cụ ITIL trong một bài toán cụ thể là xây dựng và cung cấp dịch vụ Điện toán đám mây – Hạ tầng như một dịch vụ trong khuôn khổ nội bộ của một tổ c...

 • Thesis


 • Authors: Phan, Trần Bách;  Advisor: Nguyễn, Văn Đoàn (2014)

 • - Nghiên cứu cơ bản về chiến lược và các chính sách phát triển CNTT của Bộ Thông tin & Truyền thông. - Khảo sát và đánh giá tổng quan được hiện trạng công nghệ thông tin Thành phố Hải Phòng. - Xây dựng được các phương án phát triển CNTT cho Thành phố Hải Phòng. - Xây dựng được các danh mục dự án phát triển và khái toán sơ bộ. - Xây dựng được các giải pháp phát triển và tổ chức thực hiện.; Nghiên cứu cơ bản về chiến lược và các chính sách phát triển CNTT của Bộ Thông tin & Truyền thông. Khảo sát và đánh giá tổng quan được hiện trạng công nghệ thông tin Thành phố Hải Phòng. Xây dựng được các phương án phát triển CNTT cho Thành phố Hải Phòng. Xây dựng được các danh mục dự án phát triển và khái toán sơ bộ. Xây dựng được các giải pháp phát triển và tổ chức thực hiện.

 • Thesis


 • Authors: Nghiêm, Văn Bình (2014)

 • Ngọn nguồn phát sinh ra ý tưởng về thành phố thông minh không gì khác ngoài sự tăng trưởng dân số không ngừng và xu hướng đô thị hóa mạnh mẽ. Hiện nay trên thế giới có khoảng 7 tỷ người và dự báo đến năm 2040, dân số sẽ là khoảng 10 tỷ người. Bên cạnh đó, đến năm 2040, 65% dân số sẽ sinh sống ở đô thị. Quá trình đô thị hóa tất yếu như thế sẽ làm xuất hiện nhiều hơn các thành phố quy mô trên 1 triệu dân và các "siêu thành phố" quy mô trên 10 triệu dân. Các thành phố này chỉ chiếm 2% diện tích thế giới nhưng tiêu thụ tới 75% nguồn tài nguyên tự nhiên. Áp lực về biến đổi khí hậu thì không bao giờ lắng xuống. Vì thế, các nhà quản lý bị thúc đẩy phải xây dựng các thành phố “thông minh...

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hữu Tú;  Advisor: Nguyễn, Văn Đoàn (2014)

 • Hiện tại, khi hệ thống truyền thông đến người dùng cuối đã được đảm bảo liên tục với băng thông tốc độ cao, giải pháp đang có tính thời sự và được tất cả các nhà cung cấp dành nhiều công sức phát triển và phổ cập là xây dựng các hệ thống tích hợp tính toán xử lý dữ liệu tập trung, tiến hành ảo hóa toàn bộ tài nguyên và tổ chức chia sẻ tài nguyên cho người dùng (các server ảo với số lượng CPU, RAM, dung lượng lưu trữ ngoài xác định theo từng nhu cầu cụ thể của từng người dùng ở từng giai đoạn khác nhau). Thậm chí, nắm bắt nhu cầu thị trường và dựa trên nền tảng của giải pháp này, đã xuất hiện những dịch vụ cung cấp các tài nguyên ảo về tính toán xử lý thông tin, theo đó những đơn vị không có đặc thù riêng nào đó có thể thuê bao các tài nguyên ảo và trả phí định kỳ.