Search

Current filters:

Search

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Vũ Quốc Đạt (2016)

  • Kết cấu của đề tài: Đề tài được kết cấu gồm 6 phần (chương) chính trong đó: Phần mở đầu: Giới thiệu các yêu cầu khách quan, chủ quan, cơ sở thực tiễn nghiên cứu và xây dựng đề tài. Chương I: Trình bày khái quát về Chính phủ điện tử: Đưa khái niệm khung kiến trúc Chính phủ điện tử,các phương pháp xây dựng khung kiến trúc. Chương II: Tổng quan về hệ thống quản lý văn bản và điều hành và liên thông văn bản. Đưa ra các khái niệm cơ bản về hệ thống QLVB, hiện trạng sử dụng văn bản điện tử Chương III: Mô hình kỹ thuật liên thông và định dạng trao đổi văn bản: đưa ra các mô hình thực hiện liên thông văn bản, các định dạng chuẩn để trao đổi văn bản. Chương III: Thiết kế xây dựng thử nghiệm hệ thống liên thông văn bản: đưa ra giải pháp thiết kế xây dựng một hệ thống liên th...

  • Thesis


  • Authors: Đàm, Thị Phương Thảo;  Advisor: Lê, Quang Minh (2016)

  • Sự phát triển và phồn vinh của một nền kinh tế không còn chỉ dựa vào nguồn tài nguyên thiên nhiên và nguồn lao động, mà ở mức độ lớn được quyết định bởi trình độ công nghệ thông tin và tri thức sáng tạo. Ngày nay, công nghệ thông tin, đặc biệt là Internet đã len lỏi vào mọi góc cạnh của đời sống xã hội. Cùng với xu thế đó, thương mại điện tử (TMĐT) xuất hiện đã làm thay đổi bộ mặt kinh tế thế giới, nó phát triển mạnh mẽ, sâu rộng và lan tỏa vào mọi lĩnh vực kinh doanh. Chính vì vậy, TMĐT đã và đang là xu hướng phát triển chung của các doanh nghiệp trên toàn cầu. Chỉ số TMĐT trung bình năm 2014 là 56,5 cao gần một điểm so với năm 2013. Các hoạt động thương mại giữa các doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B), doanh nghiệp với người tiêu dùng (B2C),chính phủ với doanh nghiệp (G2B)… ngày ...