Search

Current filters:

Search

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Book; Book chapter; Dataset


  • Authors: Lê Quang Minh (2015)

  • Ứng dụng VNUNote sẽ có khả năng tóm tắt nội dung ghi chép giúp người học nhớ được khát quát nội dung của một ghi chép mà không cần mở ghi chép đó. Thông tin tóm tắt được lựa chọn để thể hiện tốt nhất toàn bộ nội dung ghi chép theo tư tưởng tính trọng số xuất hiện của các từ của mỗi câu trong nội dung. Qua đó tính độ tương tự của mỗi câu với nhau và với toàn bộ nội dung ghi chép dựa theo trọng số xuất hiện các từ trong ghi chép. bản tóm tắt như vậy là đủ cho việc nắm bắt nhanh chóng nội dung. Về hình thức thể hiện, thông tin tóm tắt sẽ được chọn để hiển thị ngay bên dưới tiêu đề của một ghi chép và có thể phân biệt được với tiêu đề của nó. Thông tin tóm tắt nội dung ghi chép được lưu trong cơ sở dữ liệu của ứng dụng giống với nội dung ghi chép và các thông tin khác. Từ dữ liễu đặc t...