Search

Current filters:

Search

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Book; Book chapter; Dataset


  • Authors: Vũ Đức Thi (2015)

  • Trên thực tiễn, các vấn đề liên quan đến tập rút gọn trên bảng quyết định đã được nhiều tác giả đề cập và nghiên cứu. Trong bài báo này, chúng tôi trình bày một bài toán co-NP - đầy đủ liên quan đến các tập rút gọn trên bảng quyết định. Chúng ta gọi A là tập tựa rút gọn trên bảng quyết dịnh nhất quán DS với tập thuộc tính CU{d} và d là thuộc tính quyết định nếu A chứa một tập rút gọn nào đó. Tương tự chúng ta gọi A là tập tựa tối thiểu của thuộc tính d trên sơ đồ quan hệ s= < C U {d}, F> nếu A chứa một tập tối thiểu của thuộc tính d. Gọi Q là tập tất cả các tập tựa rút gọn của bảng quyết định DS, P là tập tất cả các tập tựa tối thiểu của thuộc tính d trên s. Khi đó bài toán xác định Q có là tập con của P hay không là co-NP - đầy đủ.

  • Book; Book chapter; Dataset


  • Authors: Vũ Đức Thi (2012-12)

  • Cơ sở dữ liệu và khai phá dữ liệu là những hướng phát triển rất quan trọng trong lĩnh vực CNTT. Về thực chất dữ liệu đóng vai trò nền tảng nhất trong quá trình xử lý thông tin trên hệ thống máy tính. Lý thuyết cơ sở dữ liệu và việc ứng dụng lý thuyết này vào thực tiễn đã được phát triển và đạt được nhiều thành tựu ngay từ những năm 80 thế kỷ trước. Về bản chất lý thuyết cơ sở dữ liệu cung cấp cho chúng ta những kiến thức quan trọng nhất liên quan đến vấn đề tổ chức, thiết kế và xây dựng các hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu. Trên nền tảng những kết quả đạt được trong lý thuyết này, các hãng máy tính của thế giới như IBM, Microsoft, Oracle, Apple, ... đã xây dựng những hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu thương mại bán khắp nơi trên thị trường toàn cầu như SOL, Oracle, IBM DB2. Về một khía...