Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNgô, Huy Cương-
dc.contributor.advisorVũ, Quang-
dc.contributor.authorHoàng, Anh Tuấn-
dc.date.accessioned2017-05-17T10:15:02Z-
dc.date.available2017-05-17T10:15:02Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.citationHoàng, A. T. (2012). Chuyển đổi hình thức công ty theo pháp luật Việt Nam. Luận án tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode00050001531-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50028-
dc.description.abstractNghiên cứu các vấn đề lý luận pháp luật cốt yếu nhất về chuyển đổi hình thức công ty. Phân tích và đánh giá thực trạng pháp luật Việt Nam hiện nay về chuyển đổi hình thức công ty. Nghiên cứu và kiến nghị các định hướng và giải pháp chủ yếu cho việc hoàn th (...)-
dc.description.abstractElectronic Resources-
dc.description.abstractLuận án TS. Luật Kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012-
dc.format.extent203 tr. + CD-ROM + tóm tắt-
dc.language.isovi-
dc.publisherKhoa Luật-
dc.relation.replacesLuận án Ngành Luật Kinh tế (Full)-
dc.subjectLuật kinh tế-
dc.subjectPháp luật Việt Nam-
dc.subjectChuyển đổi hình thức công ty-
dc.titleChuyển đổi hình thức công ty theo pháp luật Việt Nam-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:LAW - Dissertations


 • 00050001531_Noi_dung.pdf
  • Size : 1,47 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNgô, Huy Cương-
  dc.contributor.advisorVũ, Quang-
  dc.contributor.authorHoàng, Anh Tuấn-
  dc.date.accessioned2017-05-17T10:15:02Z-
  dc.date.available2017-05-17T10:15:02Z-
  dc.date.issued2012-
  dc.identifier.citationHoàng, A. T. (2012). Chuyển đổi hình thức công ty theo pháp luật Việt Nam. Luận án tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode00050001531-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50028-
  dc.description.abstractNghiên cứu các vấn đề lý luận pháp luật cốt yếu nhất về chuyển đổi hình thức công ty. Phân tích và đánh giá thực trạng pháp luật Việt Nam hiện nay về chuyển đổi hình thức công ty. Nghiên cứu và kiến nghị các định hướng và giải pháp chủ yếu cho việc hoàn th (...)-
  dc.description.abstractElectronic Resources-
  dc.description.abstractLuận án TS. Luật Kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012-
  dc.format.extent203 tr. + CD-ROM + tóm tắt-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherKhoa Luật-
  dc.relation.replacesLuận án Ngành Luật Kinh tế (Full)-
  dc.subjectLuật kinh tế-
  dc.subjectPháp luật Việt Nam-
  dc.subjectChuyển đổi hình thức công ty-
  dc.titleChuyển đổi hình thức công ty theo pháp luật Việt Nam-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:LAW - Dissertations


 • 00050001531_Noi_dung.pdf
  • Size : 1,47 MB

  • Format : Adobe PDF