Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVũ, Quang-
dc.contributor.advisorNgô, Huy Cương-
dc.contributor.authorHoàng, Anh Tuấn-
dc.date.accessioned2017-05-17T10:15:02Z-
dc.date.available2017-05-17T10:15:02Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.citationHoàng, A. T. (2012). Chuyển đổi hình thức công ty theo pháp luật Việt Nam. Luận án tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode00050001315-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50029-
dc.description.abstractTổng quan cơ sở lý luận pháp luật về chuyển đổi hình thức công ty ở Việt Nam (Đặc biệt: làm rõ bản chất và đặc điểm pháp lý của chuyển đổi HTCT, phân tích cơ sở triết học của chuyển đổi HTCT, phân loại chuyển đổi HTCT, và giải pháp tổng quát bảo vệ người t (...)-
dc.description.abstractElectronic Resources-
dc.format.extent203 tr. + CD-ROM + Tóm tắt-
dc.language.isovi-
dc.publisherKhoa Luật-
dc.relation.replacesLuận án Ngành Luật Kinh tế (Full)-
dc.subjectLuật kinh tế-
dc.subjectChuyển đổi hình thức công ty-
dc.subjectPháp luật Việt Nam-
dc.titleChuyển đổi hình thức công ty theo pháp luật Việt Nam : Luận án TS. Luật: 62 38 50 01-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:LAW - Dissertations


 • 00050001315_Noi_dung.pdf
  • Size : 1,18 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorVũ, Quang-
  dc.contributor.advisorNgô, Huy Cương-
  dc.contributor.authorHoàng, Anh Tuấn-
  dc.date.accessioned2017-05-17T10:15:02Z-
  dc.date.available2017-05-17T10:15:02Z-
  dc.date.issued2012-
  dc.identifier.citationHoàng, A. T. (2012). Chuyển đổi hình thức công ty theo pháp luật Việt Nam. Luận án tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode00050001315-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50029-
  dc.description.abstractTổng quan cơ sở lý luận pháp luật về chuyển đổi hình thức công ty ở Việt Nam (Đặc biệt: làm rõ bản chất và đặc điểm pháp lý của chuyển đổi HTCT, phân tích cơ sở triết học của chuyển đổi HTCT, phân loại chuyển đổi HTCT, và giải pháp tổng quát bảo vệ người t (...)-
  dc.description.abstractElectronic Resources-
  dc.format.extent203 tr. + CD-ROM + Tóm tắt-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherKhoa Luật-
  dc.relation.replacesLuận án Ngành Luật Kinh tế (Full)-
  dc.subjectLuật kinh tế-
  dc.subjectChuyển đổi hình thức công ty-
  dc.subjectPháp luật Việt Nam-
  dc.titleChuyển đổi hình thức công ty theo pháp luật Việt Nam : Luận án TS. Luật: 62 38 50 01-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:LAW - Dissertations


 • 00050001315_Noi_dung.pdf
  • Size : 1,18 MB

  • Format : Adobe PDF