Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHoàng, Anh Tuấn-
dc.contributor.authorPhạm, Thị Vân Anh-
dc.date.accessioned2017-05-17T10:16:44Z-
dc.date.available2017-05-17T10:16:44Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationPhạm, T. V. A. (2016). Bảo đảm nghĩa vụ trả nợ bằng thế chấp tài sản của người thứ ba trong hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại ở Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode00050007320-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50303-
dc.description.abstractChương 1: Những vấn đề lý luận chung về bảo đảm nghĩa vụ trả nợ bằng thế chấp tài sản của người thứ ba.Chương 2:Thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật về bảo đảm nghĩa vụ trả nợ bằng thế chấp tài sản của người thứ ba trong hoạt động cho vay của NHTM ở Việt Nam.Chương 3:Phương hướng hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về bảo đảm nghĩa vụ trả nợ bằng thế chấp tài sản của người thứ ba trong hoạt động cho vay của NHTM ở Việt Nam.-
dc.format.extent95 tr. + CD-ROM + Tóm tắt-
dc.language.isovi-
dc.publisherKhoa Luật-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Luật Kinh tế (Full)-
dc.subjectTài sản thế chấp-
dc.subjectPháp luật-
dc.subjectViệt Nam-
dc.subjectNghĩa vụ trả nợ-
dc.subjectĐảm bảo-
dc.subjectNgân hàng-
dc.titleBảo đảm nghĩa vụ trả nợ bằng thế chấp tài sản của người thứ ba trong hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại ở Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • 00050007320.pdf
  • Size : 1,47 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorHoàng, Anh Tuấn-
  dc.contributor.authorPhạm, Thị Vân Anh-
  dc.date.accessioned2017-05-17T10:16:44Z-
  dc.date.available2017-05-17T10:16:44Z-
  dc.date.issued2016-
  dc.identifier.citationPhạm, T. V. A. (2016). Bảo đảm nghĩa vụ trả nợ bằng thế chấp tài sản của người thứ ba trong hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại ở Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode00050007320-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50303-
  dc.description.abstractChương 1: Những vấn đề lý luận chung về bảo đảm nghĩa vụ trả nợ bằng thế chấp tài sản của người thứ ba.Chương 2:Thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật về bảo đảm nghĩa vụ trả nợ bằng thế chấp tài sản của người thứ ba trong hoạt động cho vay của NHTM ở Việt Nam.Chương 3:Phương hướng hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về bảo đảm nghĩa vụ trả nợ bằng thế chấp tài sản của người thứ ba trong hoạt động cho vay của NHTM ở Việt Nam.-
  dc.format.extent95 tr. + CD-ROM + Tóm tắt-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherKhoa Luật-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Luật Kinh tế (Full)-
  dc.subjectTài sản thế chấp-
  dc.subjectPháp luật-
  dc.subjectViệt Nam-
  dc.subjectNghĩa vụ trả nợ-
  dc.subjectĐảm bảo-
  dc.subjectNgân hàng-
  dc.titleBảo đảm nghĩa vụ trả nợ bằng thế chấp tài sản của người thứ ba trong hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại ở Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • 00050007320.pdf
  • Size : 1,47 MB

  • Format : Adobe PDF