Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLê, Quý Quỳnh-
dc.contributor.authorPhạm, Thị Hồng Phượng-
dc.date.accessioned2017-05-17T10:18:36Z-
dc.date.available2017-05-17T10:18:36Z-
dc.date.issued2005-
dc.identifier.citationPhạm, T. H. P. (2005). Về việc phân định biên giới biển Việt Nam - CămPuChia. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam.-
dc.identifier.degreecodeV_L0_00517-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50608-
dc.description.abstractNghiên cứu một cách khái quát việc phân định các vùng biển theo công ước luật biển năm 1982. Nghiên cứu khái niệm phân định biển và nguyên tắc công bằng trong phân định biển. Đồng thời nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp cụ thể có tính khả thi n (...)-
dc.description.abstractElectronic Resources-
dc.description.abstractLuận án TS. Luật biển và quản lý biển -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005-
dc.format.extent104 tr.-
dc.language.isovi-
dc.publisherKhoa Luật-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Luật Quốc tế (Full)-
dc.subjectBiên giới-
dc.subjectBiên giới biển-
dc.subjectCămpuchia-
dc.subjectLuật biển-
dc.subjectLuật Quốc tế-
dc.subjectLãnh thổ-
dc.subjectPhân định biên giới-
dc.subjectViệt Nam-
dc.titleVề việc phân định biên giới biển Việt Nam - CămPuChia-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • V_L0_00517_noi_dung.pdf
  • Size : 762,29 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorLê, Quý Quỳnh-
  dc.contributor.authorPhạm, Thị Hồng Phượng-
  dc.date.accessioned2017-05-17T10:18:36Z-
  dc.date.available2017-05-17T10:18:36Z-
  dc.date.issued2005-
  dc.identifier.citationPhạm, T. H. P. (2005). Về việc phân định biên giới biển Việt Nam - CămPuChia. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam.-
  dc.identifier.degreecodeV_L0_00517-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50608-
  dc.description.abstractNghiên cứu một cách khái quát việc phân định các vùng biển theo công ước luật biển năm 1982. Nghiên cứu khái niệm phân định biển và nguyên tắc công bằng trong phân định biển. Đồng thời nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp cụ thể có tính khả thi n (...)-
  dc.description.abstractElectronic Resources-
  dc.description.abstractLuận án TS. Luật biển và quản lý biển -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005-
  dc.format.extent104 tr.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherKhoa Luật-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Luật Quốc tế (Full)-
  dc.subjectBiên giới-
  dc.subjectBiên giới biển-
  dc.subjectCămpuchia-
  dc.subjectLuật biển-
  dc.subjectLuật Quốc tế-
  dc.subjectLãnh thổ-
  dc.subjectPhân định biên giới-
  dc.subjectViệt Nam-
  dc.titleVề việc phân định biên giới biển Việt Nam - CămPuChia-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • V_L0_00517_noi_dung.pdf
  • Size : 762,29 kB

  • Format : Adobe PDF