Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50620
Title: Khai thác chung trong luật biển quốc tế và thực tiễn trong quan hệ giữa Việt Nam với các nước láng giềng
Authors: Nguyễn, Bá Diến
Nguyễn, Thị Lan Hương
Keywords: Khai thác chung;Luật biển;Luật Quốc tế;Việt Nam
Issue Date: 2005
Publisher: Khoa Luật
Citation: Nguyễn, T. L. H. (2005). Khai thác chung trong luật biển quốc tế và thực tiễn trong quan hệ giữa Việt Nam với các nước láng giềng. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam.
Abstract: Luận văn ThS. Luật học -- Khoa luật. Đại học quốc gia Hà Nội, 2005
Electronic Resources
Tìm hiểu và nghiên cứu vấn đề lý luận cơ bản về khai thác chung trong luật biển quốc tế. Trình bày một số các dạng khai thác chung điển hình trên thế giới: khai thác chung dầu khí, khai thác chung nơi biên giới đã được xác định, khai thác chung nghề cá và (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50620
Language: vi
Format Extent: 128 tr.
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00498_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.14 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.