Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50622
Title: Kiểm tra, kiểm soát theo thẩm quyền cảnh sát biển Việt Nam : Luận văn ThS. Luật:
Authors: Hoàng, Ngọc Giao, Người hướng dẫn
Nguyễn,Quốc Khánh
Keywords: Biển Việt Nam;Bảo vệ biển;Cảnh sát biển;Pháp lệnh biển
Issue Date: 2005
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 130 tr. + Đĩa mềm
Nghiên cứu quyền và nghĩa vụ phát sinh từ điều ước quốc tế đối với hoạt động tuần tra kiểm soát trên biển, trọng tâm là Công ước của Liên hiệp quốc về luật biển năm 1982 và Điều ước quốc tế song phương mà Việt Nam ký kết. Trên cơ sở các quy định của Điều ư (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Luật biển - quản lý biển -- Khoa luật. Đại học quốc gia Hà Nội, 2005
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50622
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00494_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 832.25 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.