Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51164
Title: Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu hàng hóa tại biên giới theo quy định của pháp luật Việt Nam và các Điều ước quốc tế liên quan
Authors: Nguyễn, Lan Nguyên
Hứa, Thị Hồng
Keywords: Luật Quốc tế;Quyền sở hữu trí tuệ;Pháp luật Việt Nam;Điều ước quốc tế;Nhãn hiệu hàng hóa
Issue Date: 2012
Publisher: Khoa Luật
Citation: Hứa, T. H. (2012). Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu hàng hóa tại biên giới theo quy định của pháp luật Việt Nam và các Điều ước quốc tế liên quan. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Nghiên cứu làm sáng tỏ các quy định của pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) đối với nhãn hiệu hàng hoá tại biên giới; pháp luật và kinh nghiệm thực thi pháp luật của một số quốc gia điển hình trên thế giới để từ đó (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51164
Language: vi
Format Extent: 149 p.
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002169_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 833 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.