Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51165
Title: Thẩm quyền giải quyết tranh chấp của trọng tài theo pháp luật của một số nước trong khu vực Châu Á và kinh nghiệm đối với Việt Nam
Authors: Trần, Minh Ngọc
Phạm, Chí Dũng
Keywords: Giải quyết tranh chấp;Trọng tài;Châu Á;Luật Quốc tế;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2012
Publisher: Khoa Luật
Citation: Phạm, C. D. ( 2012). Thẩm quyền giải quyết tranh chấp của trọng tài theo pháp luật của một số nước trong khu vực Châu Á và kinh nghiệm đối với Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về trọng tài, thẩm quyền giải quyết tranh chấp của trọng tài Việt Nam và trọng tài một số nước trong khu vực Châu Á. Phân tích, đánh giá những quy định của pháp luật trọng tài Việt Nam và pháp luật trọng tài một số nước (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51165
Language: vi
Format Extent: 106 p.
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002171_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 973.86 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.