Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51166
Title: Các biện pháp tự vệ trong khuôn khổ tổ chức thương mại thế giới -WTO
Authors: Nguyễn, Bá Diến
Nguyễn, Cửu Đức Bình
Keywords: Luật Quốc tế;Tổ chức thương mại thế giới;Biện pháp tự vệ
Issue Date: 2006
Publisher: Khoa Luật
Citation: Nguyễn, C. Đ. B. (2006). Các biện pháp tự vệ trong khuôn khổ tổ chức thương mại thế giới -WTO. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Trình bày khái niệm về các biện pháp tự vệ nói chung và khái niệm biện pháp tự vệ hiểu theo đúng quy định tại điều XIX của GATT 1994 và quy định của Hiệp định về các biện pháp tự vệ của WTO, sơ lược về sự hình thành quy định về các biện pháp tự vệ như quy (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51166
Language: vi
Format Extent: 160 p.
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002196_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 109.51 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.