Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51167
Title: Hợp đồng ủy quyền theo pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài
Authors: Trần, Minh Ngọc
Nguyễn, Thị Hạ
Keywords: Luật Quốc tế;Pháp luật Việt Nam;Hợp đồng ủy quyền
Issue Date: 2012
Publisher: Khoa Luật
Citation: Nguyễn, T. H. (2012). Hợp đồng ủy quyền theo pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Nghiên cứu các quy định của pháp luật Việt Nam cũng như của một số nước trên thế giới về sự phân biệt hình thức thể hiện sự ủy quyền (giấy ủy quyền/hợp đồng ủy quyền giống nhau về bản chất, khác nhau về tên gọi hay chúng là hai loại văn bản có giá trị pháp (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51167
Language: vi
Format Extent: 160 p.
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002186_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.34 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.