Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51171
Title: Thẩm quyền giải quyết ly hôn có yếu tố nước ngoài ở Việt Nam thực trạng và giải pháp
Authors: Đoàn, Năng
Nguyễn, Thanh Hoa
Keywords: Luật hôn nhân;Ly hôn;Pháp luật Việt Nam;Luật Quốc tế
Issue Date: 2012
Publisher: Khoa Luật
Citation: Nguyễn, T. H. (2012). Thẩm quyền giải quyết ly hôn có yếu tố nước ngoài ở Việt Nam thực trạng và giải pháp. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cơ bản về quan hệ ly hôn có yếu tố nước ngoài cũng như lý luận cơ bản về thẩm quyền giải quyết ly hôn có yếu tố nước ngoài, rút ra những bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam. Nghiên cứu, phân tích các quy định của pháp luật (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51171
Language: vi
Format Extent: 146 p.
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002205_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.09 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.