Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51172
Title: Tương trợ tư pháp quốc tế về dân sự trong hoạt động tại Tòa án và định hướng hoàn thiện
Authors: Nguyễn, Bá Diến
Cao, Anh Tuấn
Keywords: Tòa án;Tương trợ tư pháp;Luật Quốc tế;Dân sự
Issue Date: 2012
Publisher: Khoa Luật
Citation: Cao, A. T. (2012). Tương trợ tư pháp quốc tế về dân sự trong hoạt động tại Tòa án và định hướng hoàn thiện. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Trình bày những vấn đề lý luận chung về hoạt động tương trợ tư pháp quốc tế về dân sự và hoạt động tương tự tư pháp quốc tế về dân sự tại Tòa án. Nghiên cứu tương trợ tư pháp quốc tế về dân sự trong hoạt động tại Tòa án theo pháp luật Việt Nam, pháp luật (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51172
Language: vi
Format Extent: 101 p.
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002214_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.92 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.