Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51175
Title: Khai thác chung dòng sông Mê Kông" vấn đề đặt ra đối với Việt Nam và các nước liên quan
Authors: Nguyễn, Lan Nguyên
Nguyễn, Đức Lịch
Keywords: Luật Quốc tế;Sông Mê Kông;Khai thác tài nguyên
Issue Date: 2013
Publisher: Khoa Luật
Citation: Nguyễn, Đ. L. (2013). Khai thác chung dòng sông Mê Kông" vấn đề đặt ra đối với Việt Nam và các nước liên quan. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Chỉ ra cơ sở pháp lý đảm bảo cơ chế khai thác chung sông Mê Kông thông qua hệ thống pháp luật quốc tế và pháp luật các nước trong lưu vực; đặc biệt là Hiệp định về hợp tác phát triển bền vững lưu vực sông Mê Kông (Hiệp định Mê Kông 1995). Làm rõ vai trò (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51175
Language: vi
Format Extent: 133 p.
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002224_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.85 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.