Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51177
Title: Pháp luật về bảo vệ quyền lợi của lao động nữ Việt Nam khi làm việc ở nước ngoài
Authors: Nguyễn, Thị Như Mai
Hà, Thị Nguyệt Quế
Keywords: Luật Quốc tế;Lao động nữ;Bảo vệ quyền lợi;Luật lao động
Issue Date: 2013
Publisher: Khoa Luật
Citation: Hà, T. N. Q. (2013). Pháp luật về bảo vệ quyền lợi của lao động nữ Việt Nam khi làm việc ở nước ngoài. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Phân tích và đánh giá tổng quát thực trạng lao động nữ Việt Nam làm việc ở nước ngoài, qua đó đưa ra những vấn đề quan trọng đang phát sinh trên thực tế ảnh hưởng đến quyền lợi của lao động nữ. Nghiên cứu, phân tích các quy định của pha (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51177
Language: vi
Format Extent: 95 p.
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002226_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.05 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.