Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51179
Title: Pháp luật về phòng chống tham nhũng của Singapore và bài học cho Việt Nam
Authors: Nguyễn, Bá Diến
Lã, Văn Huy
Keywords: Luật Quốc tế;Chống tham nhũng;Pháp luật Singapore;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2013
Publisher: Khoa Luật
Citation: Lã, V. H. (2013). Pháp luật về phòng chống tham nhũng của Singapore và bài học cho Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Làm rõ cơ sở lý luận, cơ sở pháp lý về tham nhũng, lý giải nguyên nhân phát sinh và hậu quả của tham nhũng. Phân tích các quy định phòng, chống pháp luật của Singapore và Việt Nam, tìm ra những điểm phù hợp với Việt Nam. (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51179
Language: vi
Format Extent: 87 p.
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002228_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.51 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.