Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51180
Title: Pháp luật của các nước đang phát triển và Việt Nam về chống bán phá giá
Authors: Đoàn, Năng
Võ, Thị Thúy Hằng
Keywords: Chống bán phá giá;Luật thương mại;Nước đang phát triển;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2012
Publisher: Khoa Luật
Citation: Võ, T. T. H. (2012). Pháp luật của các nước đang phát triển và Việt Nam về chống bán phá giá. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Làm rõ những vấn đề cơ bản về bán phá giá, chống bán phá giá và tình hình chống bán phá giá trên thế giới trong thời gian qua. Đi sâu nghiên cứu pháp luật, thực trạng chống bán phá giá và các kinh nghiệm của các nước đang phát triển nói chung (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51180
Language: vi
Format Extent: 100 p.
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002235_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.73 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.