Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51182
Title: Pháp luật Việt Nam về bảo đảm quyền có nhà ở của người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài
Authors: Trần, Minh Ngọc
Hoàng, Tám Phi
Keywords: Pháp luật Việt Nam;Nhà ở;Người nước ngoài
Issue Date: 2012
Publisher: Khoa Luật
Citation: Hoàng, T. P. (2012). Pháp luật Việt Nam về bảo đảm quyền có nhà ở của người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Tìm hiểu những vấn đề lý luận về người nước ngoài; khái quát quá trình hình thành và phát triển pháp luật về bảo đảm quyền có nhà ở của người nước ngoài tại Việt Nam. Phân tích thực trạng pháp luật hiện hành của Việt Nam về bảo đảm quyền có nhà ở của người (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51182
Language: vi
Format Extent: 99 p.
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002238_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.01 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.