Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51185
Title: Quy chế và thực tiễn xét xử của Tòa án Công lý Quốc tế về giải quyết chủ quyền biển đảo
Authors: Nguyễn, Bá Diến
Đinh, Phạm Văn Minh
Keywords: Luật Quốc tế;Chủ quyền biển đảo;Tòa án công lý;Tòa án quốc tế
Issue Date: 2013
Publisher: Khoa Luật
Citation: Đinh, P. V. M. (2013). Quy chế và thực tiễn xét xử của Tòa án Công lý Quốc tế về giải quyết chủ quyền biển đảo. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Tổng quan về tranh chấp chủ quyền biển đảo và tòa án công lý quốc tế. Thực tiễn xét xử của tòa án công lý quốc tế về tranh chấp chủ quyền biển đảo. Giải pháp đề xuất đối với Việt nam khi tham gia giải quyết tranh chấp tại tòa án công lý quốc tế về chủ quyền (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51185
Language: vi
Format Extent: 152 p.
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002284_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.44 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.