Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51187
Title: Giải quyết tranh chấp về hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trước Tòa án Công lý Quốc tế của Liên hiệp Quốc
Authors: Nguyễn, Bá Diến
Nguyễn, Thị Huệ
Keywords: Pháp luật Việt Nam;Luật Quốc tế;Tranh chấp quốc tế;Hoàng Sa;Trường sa
Issue Date: 2013
Publisher: Khoa Luật
Citation: Nguyễn, T. H. (2013). Giải quyết tranh chấp về hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trước Tòa án Công lý Quốc tế của Liên hiệp Quốc. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Trình bày, phân tích và đánh giá các bằng chứng lịch sử để từ đó chứng minh quá trình xác lập và thực hiện chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là phù hợp với thực tế lịch sử cũng như luật pháp quốc tế. Tìm hiểu về lịch sử hình thành (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51187
Language: vi
Format Extent: 120 p.
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002292_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.