Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51188
Title: Vấn đề thỏa thuận hạn chế cạnh tranh theo pháp luật nước ngoài
Authors: Lê, Văn Bính
Phùng, Văn Thành
Keywords: Pháp luật cạnh tranh;Hạn chế cạnh tranh;Thương mại quốc tế;Luật thương mại
Issue Date: 2013
Publisher: Khoa Luật
Citation: Phùng, Văn Thành. (2013). Vấn đề thỏa thuận hạn chế cạnh tranh theo pháp luật nước ngoài. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Tổng quan về cạnh tranh, pháp luật cạnh tranh và thỏa thuận hạn chế cạnh tranh. Trình bày những nội cung cơ bản trong pháp luật cạnh tranh của các quốc gia trên thế giới đồng thời nêu các quy định cụ thể liên quan đến thỏa thuận hạn chế cạnh tranh của 03 (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51188
Language: vi
Format Extent: 131 p.
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002303_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.13 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.