Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51205
Title: Giải quyết tranh chấp tên miền Internet Việt Nam
Authors: Hoàng, Ngọc Giao
Nguyễn, Viết Thịnh
Keywords: Internet;Luật Quốc tế;Tranh chấp;Tên miền internet
Issue Date: 2007
Publisher: Khoa Luật
Citation: Nguyễn, V. T. (2007). Giải quyết tranh chấp tên miền Internet Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Trình bày những vấn đề chung về tên miền và tranh chấp tên miền Internet. Đưa ra những chính sách giải quyết tranh chấp tên miền và kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới. Từ đó nêu thực trạng tranh chấp tên miền Việt Nam và đưa ra kiến nghị một số (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51205
Language: vi
Format Extent: 87 p.
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01423_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.13 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.