Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51211
Title: Hoàn thiện pháp luật về giải quyết tranh chấp thương mại có yếu tố nước ngoài bằng toà án Việt Nam đáp ứng nhu cầu gia nhập tổ chức thương mại thế giới
Authors: Phan,Chí Hiếu
Nguyễn, Thanh Nam
Keywords: Luật Quốc tế;Luật thương mại;Pháp luật Việt Nam;Tranh chấp thương mại;Tòa án Việt Nam;Tổ chức thương mại thế giới
Issue Date: 2007
Publisher: Khoa Luật
Citation: Nguyễn, T. N. (2007). Hoàn thiện pháp luật về giải quyết tranh chấp thương mại có yếu tố nước ngoài bằng toà án Việt Nam đáp ứng nhu cầu gia nhập tổ chức thương mại thế giới. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Khái quát về giải quyết tranh chấp thương mại có yếu tố nước ngoài bằng tòa án Việt Nam và cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại của WTO; Trình bày thực trạng pháp luật về tranh chấp thương mại có yếu tố nước ngoài bằng Tòa án Việt Nam và những giải pháp (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51211
Language: vi
Format Extent: 110 p.
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01560_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.46 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.