Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51215
Title: Cơ sở pháp lý và thực tiễn của việc ký kết và thực hiện hợp đồng tín dụng người mua tại Việt Nam
Authors: Nông, Quốc Bình
Phạm, Chí Sơn
Keywords: Luật Quốc tế;Pháp luật Việt Nam;Tín dụng người mua;Hợp đồng tín dụng
Issue Date: 2007
Publisher: Khoa Luật
Citation: Phạm, C. S. (2007). Cơ sở pháp lý và thực tiễn của việc ký kết và thực hiện hợp đồng tín dụng người mua tại Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Nghiên cứu những cơ sở pháp lý (của Việt Nam và thế giới) về khung tín dụng xuất khẩu dành cho người mua, về nội dung và bản chất của Hợp đồng tín dụng người mua. Nghiên cứu những vấn đề lý luận về mối quan hệ giữa các Bên có liên quan như trong quan hệ (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51215
Language: vi
Format Extent: 117 p.
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01590_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 740.81 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.