Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51219
Title: Giải quyết tranh chấp đầu tư nước ngoài bằng trọng tài ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế
Authors: Lê, Văn Bính
Nguyễn, Thị Hường
Keywords: Hội nhập quốc tế;Tranh chấp thương mại;Trọng tài;Đầu tư nước ngoài
Issue Date: 2008
Publisher: Khoa Luật
Citation: Nguyễn, T. H. (2008). Giải quyết tranh chấp đầu tư nước ngoài bằng trọng tài ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Trình bày một số vấn đề lý luận về trọng tài và tranh chấp trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài, sự cần thiết của phương thức giải quyết tranh chấp đầu tư nước ngoài bằng trọng tài trong điều kiện hội nhập quốc tế. Nghiên cứu pháp luật về giải quyết tranh chấp (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51219
Format Extent: 110 p.
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01731_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.04 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.