Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51255
Title: Chế tài thương mại trong Luật Thương mại Việt Nam 2005
Authors: Ngô, Huy Cương
Nguyễn, Đăng Duy
Keywords: Luật kinh tế;Chế tài thương mại;Luật thương mại
Issue Date: 2012
Publisher: Khoa Luật
Citation: Nguyễn, Đ. D. (2012). Chế tài thương mại trong Luật Thương mại Việt Nam 2005. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Nghiên cứu những vấn đề lý luận chung nhất về các loại chế tài trong thương mại, phân tích rõ bản chất của các loại chế tài này. Đánh giá thực trạng các quy định pháp luật về chế tài trong thương mại. Trên cơ sở đó đề ra những kiến nghị nhằm hoàn thiện các (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51255
Language: vi
Format Extent: 80 p.
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002167_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 805.08 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.