Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51267
Title: Hợp đồng học nghề theo Luật dạy nghề ở Việt Nam
Authors: Lê, Thị Hoài Thu
Trần, Thị Thoa
Keywords: Pháp luật Việt Nam;Luật dạy nghề;Hợp đồng học nghề
Issue Date: 2012
Publisher: Khoa Luật
Citation: Trần, T. T. (2012). Hợp đồng học nghề theo Luật dạy nghề ở Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Nghiên cứu làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản của pháp luật về hợp đồng học nghề cũng như sự cần thiết của việc ban hành các quy định pháp luật về hợp đồng học nghề. Phân tích và đánh giá thực trạng các quy định pháp luật về hợp đồng học nghề và việc thực (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51267
Language: vi
Format Extent: 92 p.
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001561_tom_tat.pdf
  • Description : 
  • Size : 678.39 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.