Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51299
Title: Bảo vệ quyền lợi các nhóm xã hội yếu thế trong Bộ Luật Hồng Đức và giá trị kế thừa
Authors: Nguyễn, Hoàng Anh
Đinh, Thị Ngọc Hà
Issue Date: 2015
Publisher: Khoa Luật
Citation: Đinh, T. N. H. (2015). Bảo vệ quyền lợi các nhóm xã hội yếu thế trong Bộ Luật Hồng Đức và giá trị kế thừa. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: + Hệ thống hoá các vấn đề lý luận về QLNN đối với thị trường viễn thông. + Nghiên cứu thực trạng thị trường dịch vụ viễn thông ở một số quốc gia trên thế giới, để từ đó rút ra bài học cho Việt Nam. + Phân tích, đánh giá những thành công và những vấn đề còn tồn tại của QLNN. + Tìm ra nguyên nhân của các vấn đề còn tồn tại đó. + Đề xuất các quan điểm định hướng, giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả QLNN đối với thị trường này.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51299
Language: vi
Format Extent: 122 p.
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050007002.pdf
  • Description : 
  • Size : 738.68 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.