Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51402
Title: Giải quyết khiếu kiện liên quan đến tranh chấp đất đai, đền bù và giải tỏa. Thực trạng và giải pháp : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50
Authors: Phạm, Duy Nghĩa, người hướng dẫn
Trần, Thị Phương Nhung
Keywords: Giải quyết khiếu kiện;Luật đất đai;Pháp luật Việt Nam;Tranh chấp đất đai
Issue Date: 2009
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 90 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Luật kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Electronic Resources
Khái quát về đền bù giải phóng mặt bằng; đưa ra các khái niệm, nhận diện và phân loại các tranh chấp đất đai phổ biến hiện nay liên quan đến đền bù giải phóng mặt bằng. Nghiên cứu pháp luật Việt Nam hiện hành trong việc giải quyết khiếu kiện liên quan đến (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51402
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_2446_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.12 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.