Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51406
Title: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại tại tòa án nhân dân cấp huyện : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50
Authors: Bùi, Ngọc Cường, người hướng dẫn
Vũ, Đức Hoàng
Keywords: Luật kinh tế;Pháp luật Việt Nam;Tranh chấp kinh doanh;Tranh chấp thương mại;Tòa án Nhân dân
Issue Date: 2009
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 108 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Luật Kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Electronic Resources
Tổng quan cơ sở lý luận về tranh chấp kinh doanh – thương mại (TCKDTM) và những yêu cầu của việc giải quyết TCKDTM cũng như những yếu tố ảnh hưởng tới việc giải quyết TCKDTM tại Tòa án nhân dân (TAND) cấp huyện. Tìm hiểu thực trạng những yếu tố ảnh hưởng đ (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51406
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02357_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 985.28 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.