Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51470
Title: Vấn đề áp dụng hình phạt tử hình trong các tội phạm có tính chất kinh tế : Luận văn ThS. Luật : 60 38 40
Authors: Phạm, Văn Lợi, người hướng dẫn
Trần, Quang Huy
Keywords: Hình phạt tử hình;Luật hình sự;Pháp luật Việt Nam;Tội phạm kinh tế
Issue Date: 2007
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 70 tr. + CD-Rm + Tóm tắt
Phân tích và làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về hình phạt tử hình nói chung như khái niệm, bản chất, đặc điểm, ý nghĩa và bản chất của hình phạt tử hình; Phân tích thực trạng và hiệu quả của việc áp dụng hình phạt tử hình với các tội phạm có tính chất kin (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Luật Hình sự -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51470
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01324_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.13 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.