Tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng trong luật hình sự Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51477Tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng trong luật hình sự Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51477