Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51479
Title: Tội cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố Hà Nội: một số khía cạnh pháp lý hình sự và tội phạm học : Luận văn ThS. Luật: 60.38.40
Authors: Lê, Cảm, Người hướng dẫn
Nguyễn, Đức Quân
Keywords: Cướp giật tài sản;Hà Nội;Luật hình sự;Pháp luật Việt Nam;Tội phạm học
Issue Date: 2006
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 113 tr. + Đĩa mềm
Khái quát chung về tội cướp giật tài sản trong pháp luật hình sự Việt Nam: lịch sử hình thành, phát triển của các quy phạm pháp luật hình sự Việt Nam về tội cướp giật tài sản; khái niệm và các dấu hiệu pháp lý của tội cướp giật, trách nhiệm hình sự đối với (...)
Luận văn ThS Luật hình sự 60.38.40 Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51479
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01212_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.04 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.