Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51489
Title: Tội che giấu tội phạm: Một số khía cạnh pháp lý hình sự và tội phạm học : Luận văn ThS. Luật: 60.38.40
Authors: Trần, Quang Tiệp, Người hướng dẫn
Nguyễn, Xuân Hà
Keywords: Che giấu tội phạm;Luật hình sự;Tội phạm;Tội phạm học
Issue Date: 2006
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 123 tr. + Tóm tắt
Phân tích, làm rõ lịch sử hình thành và phát triển những quy định về tội che giấu tội phạm trong Luật hình sự Việt Nam. Làm sáng tỏ khái niệm, các dấu hiệu pháp lý hình sự đặc trưng của tội che giấu tội phạm trong Bộ luật hình sự năm 1999; phân tích các qu (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51489
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00945_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 55.45 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.