Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51496
Title: Những cơ sở và căn cứ khởi tố vụ án hình sự : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40
Authors: Nguyễn, Ngọc Chí , người hướng dẫn
Phạm, Văn Huân
Keywords: Pháp luật Việt Nam;Luật hình sự;Vụ án hình sự
Issue Date: 2013
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 98 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Nghiên cứu về mặt lý luận về những cơ sở và căn cứ khởi tố vụ án hình sự trong tố tụng hình sự theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003. Phân tích, đánh giá thực trạng việc thực hiện chế định: những cơ sở và căn cứ khởi tố vụ án hình sự, xác định (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51496
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002309_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 931.5 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.