Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong Luật Hình sự Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51515Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong Luật Hình sự Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51515