Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51515
Title: Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong Luật Hình sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40
Authors: Trịnh, Quốc Toản, người hướng dẫn
Đinh, Thị Kiều My
Keywords: Luật hình sự;Pháp luật Việt Nam;Tội thiếu trách nhiệm;Hậu quả nghiêm trọng
Issue Date: 2012
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 118 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Trình bày những vấn đề chung về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Nghiên cứu tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo Bộ luật hình sự năm 1999 và thực tiễn áp dụng của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội trong 11 năm (2001-2011). Đề x (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51515
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001590_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.02 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.